Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat je onjuistheden op de website aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Privacy voorwaarden

Chill-Outdoor Pyreneeën respecteert een ieders privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens verwerken we in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright

Alle publicaties van Chill-Outdoor Pyreneeën zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Chill-Outdoor Pyreneeën.

Terug